Τράπεζα αίματος για τους ομογενείς

Στο πλαίσιο των δράσεων της οργάνωσής της είναι και η δημιουργία Τράπεζας Αίματος και Αιμοπεταλίων για τους ομογενείς. Ήδη έχουν γίνει οι προκαταρκτικές διεργασίες και σύντομα η ΕΜΚΑΕ θα ανακοινώσει τη διαδικασία και άλλες λεπτομέρειες για τη φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία.