Γνωρίστε μας

Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου ΕλληνισμούΗ Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού (Ε.Μ.Κ.Α.Ε) είναι Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, εγγεγραμμένη στο Πρωτοδικείο Σερρών με καταστατικό και εσωτερικό Κανονισμό και ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2005.

Η Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού δεν έχει κανένα άμεσο ή έμμεσο δεσμό με κόμματα και πολιτικές παρατάξεις. Τα μέλη μετέχουν σ' αυτήν μόνο με την προσωπική τους ιδιότητα, ακόμα κι αν μετέχουν ενεργά σε πολιτικές δραστηριότητες.