Σκοποί

Σκοποί της Εταιρίας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου ΕλληνισμούΟι κυριότεροι, μεταξύ πολλών άλλων, σκοποί της Εταιρίας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό της, είναι:

1.  Η προώθηση και προβολή της ελληνικής μας κληρονομιάς, αυτή που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας αλλά κυρίως της σύγχρονης πολιτισμικής μας ταυτότητας, μέσω μιας πολύπτυχης συνεργασίας.

2.  Η προάσπιση των οικουμενικών και πολιτιστικών αξιών και παραδόσεων καθώς και της ιστορίας και πνευματικής κληρονομιάς σ' όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην Βαλκανική και Παρευξείνια περιοχή, όπου διαβιεί το ελληνικό στοιχείο.

3.  Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα ελληνόπουλα 2ης, 3ης, 4ης και 5ης γενιάς, η διάδοση του πολιτισμού, εθίμων και παραδόσεων της χώρας μας.

4.  Η ανάδειξη και αξιοποίηση του ελληνικού οικονομικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού δυναμικού των χωρών της Μεσογείου, της Βαλκανικής Χερσονήσου, του Εύξεινου Πόντου, των Αραβικών χωρών, καθώς επίσης, και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας, σε συνάφεια με τις αρχές και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.