Επικοινωνία
Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού
Διεύθυνση:
Κ. Αλεξανδρίδη 9
Σέρρες
Ελλάδα
62125

Τηλέφωνο: +30 2321500000
Fax: +30 2321500600

Πληροφορίες: Αμεση τηλεφωνική επικοινωνία: +30 699 8070600 (Roaming)

Τηλεφωνικό νούμερο για τους Έλληνες της Αμερικής:
Τηλ.: +1 (202) 470-3182


Επικοινωνία
 
Λήψη των πληροφοριών σε μορφή VCard